Huisregels

Welkom in Goedereede

Op onze evenementen is iedereen welkom, maar er gelden de volgende huisregels:

Op onze evenementen is het volgende verboden:

 • Glaswerk
 • Alcohol onder de 18 jaar
 • Wapens, nepwapens en voorwerpen die kunnen dienen als wapens
 • Het gebruik of in bezit zijn van lachgas, soft- of harddrugs 
 • Agressief, hinderlijk of intimiderend gedrag
 • Overlast voor omwonenden veroorzaken
 • Wildplassen

Ook gelden de volgende regels op onze evenementen:

 • Je kunt tascontrole krijgen of gefouilleerd worden
 • Het evenement betreden is op eigen risico
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, vermissing of schade aan personen of spullen
 • Als bezoeker moet je alle aanwijzingen van organisatie, personeel, hulpverleners en beveiliging opvolgen
 • Laat het terrein netjes achter; doe je afval in de afvalcontainers
 • Wanneer deze regels ergens niet in voorzien, beslist de organisatie

Als je de maatregelen overtreedt, mag de organisatie maatregelen nemen, zoals:

 • Een waarschuwing
 • Verwijdering van het evenemententerrein
 • Een toegangsverbod 
 • De politie inschakelen